Endogenní dýchání

Endogenní dýchání

Nové dýchání, Nová naděje

Jednoho dne se mudrce zeptal jeho žák, co ho stálo získání moudrosti. Moudrý muž ho zavedl k řece a ponořil mu hlavu do vody. Po několika sekundách s ním vylekaný žák, z obavy o svůj život, začal zápasit. Mudrc mu však stále držel hlavu pod vodou. Žák bojoval ještě usilovněji.

Konečně ho mudrc pustil, těsně před tím, než se chlapec začal topit a zeptal se ho:

„Co jsi chtěl nejvíce, když jsi měl hlavu pod vodou?“

„DÝCHAT“, odpověděl zděšený chlapec.

„Tak vidíš, stejně silně si musíš přát být moudrý.“

Tento příběh jsme vybrali záměrně, protože téma, se kterým Vás seznámíme se týká jak dýchání, tak moudrosti, ale hlavně „naděje pro zlepšení zdraví“.

Současné zdravotnictví má k dispozici špičkové diagnostické i léčebné přístroje. Přesto zdravotní stav obyvatelstva se zhoršuje. Onkologie, kardiologie, diabetologie, alergologie a další obory jsou toho důkazem. Když rozdělíme obyvatele na tři skupiny - děti, dospělí, seniory, tak nejhůře jsou na tom děti. Každé 3. dítě ve světě trpí alergií, často se rodí s nádory, vrozenými vadami. Jejich imunitní systém je velmi slabý. Vědci se shodují na tom, že jednou z příčin zhoršení zdravotního stavu je nedostatečné, s l a b é d ý c h á n í.

Slabé dýchání = slabý imunitní systém.

Učili jsme se, že správné je provádět nádech nosem, z důvodů zachycování nečistot řasinkami nosní sliznice a oteplování vzduchu. Výdech pak provádět ústy. Existuje řada dýchacích technik, z nichž nejstarší obsahuje indická jóga a čínské či-kung. Dýchání je základ každého cvičení. Efektivita cvičení je přímo úměrná správnému dýchání.

O důležitosti správného dýchání jistě nikdo nepochybuje. Přesto většina z nás dýchá povrchně s minimálním využitím kapacity plic.

Proto vědci hledali cesty, jak tento stav napravit. Jaká dýchací technika by byla nejefektivnější pro zlepšení zdraví. Zaměřili pozornost na savce, kteří se dožívají vysokého věku a těší se výbornému zdraví po celý svůj život. Delfíni, velryby a velké mořské želvy se dožívají 150-200 let. Mají plíce a vzduch nasávají nad hladinou. Potom s ním dlouhou dobu velice efektivně hospodaří.

Mimo to je pro ně charakteristické tzv. endogenní, neboli vnitřní dýchání (ED). Je to schopnost vytvářet si vlastní kyslík přímo v buňkách.

Tato schopnost výrazně posiluje imunitní systém a je známo, že tito živočichové nikdy neonemocní žádnou degenerativní nemocí, ani rakovinou. Dokonce ani pravidelné experimenty s buňkami rakoviny u těchto živočichů nevyvolaly onemocnění, což svědčí o mimořádně dokonalém imunitním systému. Proto vznikla h y p o t é z a, že podobný stav by mohl nastat u člověka, kdyby se naučil endogennímu dýchání.

Trenažér TDI-01, na němž je možné provádět nácvik endogenního čili vnitřního dýchání, sestrojil v polovině 90. let pro účely efektivní zdravotní prevence i univerzální léčby ruský vědec a biochemik Vladimír Fedorovič Frolov. Východiskem pro jeho bádání se stala nová hypotéza lékaře Genadije Nikolajeviče Petrakoviče o způsobu získávání nezbytného kyslíku pro buňky v organismu a také vlastní závažné onemocnění, jemuž musel čelit. Od svých pětadvaceti let V. F. Frolov trpěl tuberkulózou plic třetího stupně a ve dvaapadesáti mu byla diagnostikována rakovina slepého střeva třetího až čtvrtého stupně. Byl léčen cytostatiky a velmi trpěl, operaci však odmítl. Místo toho uvažoval, jak by si mohl pomoci sám. Přemýšlel o Petrakovičově hypotéze buněčného dýchání a porovnával způsob dýchání člověka a různých živočichů. Zanedlouho se dostavil výsledek. S využitím všech dostupných znalostí se V. F. Frolovovi podařilo sestrojit dýchácí trenažér, s jehož pomocí může člověk dýchat tzv. endogenním, vnitřním způsobem, což má na jeho organismu velmi blahodárný vliv. Sám se stal prvním pacientem, který ho vyzkoušel. Dnes je živ a zdráv. Zní to jako zákrak, ale je to realita.

Teorie endogenního dýchání byla zpracována na vědecké úrovni a testována na několika ruských klinikách. Endogennímu dýchání se naučily již tisíce lidí nejen v Rusku, ale také v mnoha dalších zemích, především v USA a v Izraeli. V České republice byl registrován Státním ústavem pro kontolu léčiv pod číslem 89/488/99-INN v roce 1999.

Jaký vliv má tedy endogenní dýchání na naše zdraví ?

Analýza experimentálních studií odhalila, že k zásadním léčebně rehabilitačním účinkům dochází především v krevním oběhu. Zvyšuje se kvalita krve. Jak?

Při ED provádíme nádech i výdech ÚSTY, pod tlakem, proti odporu vody.

To vede ke změně obsahu kyslíku z obvyklých 21% na 15% a vzniká HYPOXIE.

Množství kysličníku uhličitého se zvyšuje z 0, 045% na 3-4% a vzniká HYPERKAPNIE.

Tato hypoxicko-hyperkapnická směs vyvolá nárůst energie buněk až čtyřnásobně.

To je pro náš organismus naprosto k l í č o v é.

Navíc mnohonásobně vzrůstá podíl a k t i v n ě činných buněk až desetinásobně. To má bezprostřední vliv na zlepšení látkové výměny a výrazně posiluje imunitní systém. Fakticky jde o AKTIVACI běžně nečinných buněk organismu, v prvé řadě plic. Dýchací gymnastika na trenažéru bezprostředně působí na kvalitu krve, což je možné si ověřit při pravidelných kontrolách vyšetření krve. Trenažér funguje jako energetický generátor.

Čím se liší ED od normálního? Především odlišnou hodnotou tlaku. Při běžném dýchání se zvýšený tlak v plicích udržuje přibližně po dobu 1/5 z celkového doby trvání dýchacího aktu. Při ED na trenažéru to je téměř po 90% doby dýchacího aktu. To má přímý vliv na zvětšení počtu vzduchových molekul pronikajících do našich plicních sklípků. Tím je možno dosáhnout na trenažéru několikanásobného efektu k načerpání potřebné energie pro organismus. To vede ke zvýšenému okysličení polynenasycených mastných kyselin v buněčných membránách, které způsobuje, že se kyslík tvoří přímo uvnitř buněk.

Buňky se v kyslíku doslova koupou, protože množství buněk vyrábějících kyslík se několikanásobně zvětšuje.

Plíce ED člověka mají postupně3-5ti násobnou výkonnost díky procesu okysličení v membránách buněk. Čím déle dýcháte, tím více kladných jevů v organismu probíhá. Buňky všech tkání jsou aktivnější a zlepšuje se funkčnost většiny orgánů. Ozdravný proces, detoxikace a čištění buněk a rehabilitace organismu začíná bezprostředně po prvních cvičeních.