EFT - Univerzální léčebná metoda

EFT - Univerzální léčebná metoda

EFT je zkratka pro výraz Emotional freedom techniques – Techniky emoční svobody.

Jedná se o léčebnou metodu z oboru energetické psychologie, která prostřednictvím několika technik pracuje s psychikou i fyzickým tělem člověka a zbavuje ho jeho emočních bloků a nemocí. Při dostatečně intenzivním a správném praktikování EFT umí tato metoda odstranit a uzdravit všechny možné fobie, strachy, paniku, stress, depresi, alergie, fyzické bolesti a nemoci, vztahové problémy a jiné.

Tato terapie vychází z předpokladu, že příčinou všech nemocí a problémů jsou  negativní emoce a příčinou oněch negativních emocí  je porucha v energetickém systému člověka. Využívá proto některých akupunkturních bodů na těle (především hlavě, hrudníku a rukou) a jejich poťukáváním obnovuje správný tok energie v meridiánech v těle. Společně se slovním vyjádřením pocitů, resp. emocí člověka k určité události pak dochází k propojení psychiky i fyzického těla a postupně k následnému "odblokování"  nebo-li k odstranění příčiny daného problému či nemoci. Proto je tato metoda velmi úspěšná i v případech, se kterými si neporadí jiné druhy léčby, ať již z oblasti západní nebo alternativní medicíny,  nebo v případech, kdy se problémy či nemoci stále vracejí. Tuto terapii můžete doplňovat i dalšími léčebnými postupy (viz v menu "další léčebné metody") a alternativními doplňky - vždy však mějte na zřeteli, že jste jedinečná bytost, takže byste si sami měli zvolit, co vám nejlépe vyhovuje a funguje.